Daar is samen spelen pas fijn!

VOLG FUNFESTIJN

LEK PERSOONSGEGEVENS TICKETCOUNTER

Wat is er precies gebeurd?

Ticketcounter, de partij die onze online ticketing verzorgt, heeft officieel bekendgemaakt dat er door een menselijke fout in hun organisatie persoonsgegevens zijn gelekt. Het betreft persoonsgegevens van mensen die online tickets  bij ons hebben gekocht via het systeem van Ticketcounter.

Wat heeft Ticketcounter gedaan, zodra dit nieuws bekend werd?

Ticketcounter heeft direct alles op alles gezet om het lek te vinden. Dat is gevonden en is direct dichtgezet. Daarmee is het probleem opgelost en is er geen vervolgactie meer nodig. Ticketcounter heeft al haar klanten, waaronder Funfestijn, geïnformeerd en een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om welke gegevens gaat het precies?

Het betreft persoonsgegevens, die mensen hebben gebruikt bij de aankoop van online tickets tussen 18-10-2018 en 04-08-2020. Het kan dan gaan om naam, mailadres, telefoonnummer, adres en/of geboortedatum. Indien er met iDEAL is betaald, is ook het IBAN nummer verkregen. Er zijn geen wachtwoorden, pasfoto’s of creditcardgegevens buitgemaakt. Dus er is geen noodzaak om een account te resetten of om u zorgen te maken over toegang tot uw bankrekening. Dit is niet aan de orde.

Wat kan er met deze gegevens worden gedaan?

Er is geen direct gevaar. Wij adviseren u om extra alert te zijn op zogenaamde phishing-activiteiten. Een hacker kan zich bijvoorbeeld voordoen als een medewerker van een bank en uw gegevens gebruiken om te bewijzen dat hij ‘echt van de bank’ is. Wij benadrukken dat wij, Ticketcounter of uw eigen bank u NOOIT telefonisch, per mail, per app of op welke andere wijze dan ook zullen vragen om pincodes, persoonlijke inloggegevens of om overboekingen tussen bankrekeningen of andere vertrouwelijke financiële handelingen uit te voeren. Mocht u een verdacht bericht ontvangen, neem dan altijd contact op met de betrokken instantie via de vaste contactgegevens, die u van deze genoemde partijen heeft.

Is het mogelijk om mijn gegevens per direct te verwijderen uit de systemen?

Dat kan. Stuur hiervoor een mail naar info@ticketcounter.nl en zij zullen dan de gegevens conform de AVG richtlijnen (Algemene Verordening Gegevensbescherming)/GDPR-richtlijnen uit het systeem verwijderen.

Wat kan iemand met mijn gegevens, ik wil zekerheid dat er niets kan gebeuren.

U loopt geen direct gevaar. De data kan enkel gebruikt worden voor ‘phishing’ contacten in een poging tot oplichting. Bijvoorbeeld iemand die zich voordoet als ‘de bank’ en op basis van controlevragen, met de bij de hacker bekende informatie, vertrouwen probeert te winnen bij de consument om zodoende pincodes en/of wachtwoorden te verzamelen of iemand te verleiden om op een link te klikken. Het verdient dan ook expliciet de aanbeveling om waakzaam te zijn op partijen die nu per post, per mail, per WhatsApp of telefonisch contact op gaan nemen. Iets waar normaliter ook voor wordt gewaarschuwd is nu extra belangrijk.

Wat is er precies van mij gelekt?

Wilt u weten of er ook gegevens van u zijn gelekt? Ticketcounter heeft een beveiligde tool ontwikkeld om u informatie te verschaffen over de persoonsgegevens die door het lek worden geraakt. Via onderstaande tool kunt u opvragen of en zo ja welke gegevens van u bij dit lek betrokken zijn geweest.